Sondaj Nedir?

Sondaj Nedir? Zemindeki birimlerin yerel jeolojisinin aydınlatılması, temel zeminin yapısal durumunun ortaya konması ve zeminin statik ve dinamik parametreleri ile yeraltı suyunun yapıya etkisinin araştırılması amacıyla yapılan, ayrıntılı jeolojik ve mühendislik bilgilerini ortaya çıkaran çalışmalardır. Sondaj Türleri Sondajlar; çalışılan jeolojik birimlerin özelliklerine, kullanılan sondaj yöntemi ve ekipmanlarına göre zemin ve kaya sondajları olmak üzere ikiye…

Doğru Akım Özdirenç (Rezistivite)

ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİ -Yapay bir enerji kaynağı kullanılır. -Yere verilen yapay bir akımla yeraltının görünür özdirenci hesaplanır. -Elektrik özdirenç yöntemleri yere çakılan 4 adet elektrod ile yapılır. -Ölçüm derinliği elektrod aralığına bağlıdır. -En yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Uygulama Alanları Doğru akım elektrik özdirenç (rezistivite) yönteminin uygulama alanları şunlardır; -Jeolojik yapıların kalınlık ve derinliklerinin belirlenmesi -Yanal…

Zemin Etüt Formatı

Zemin Etüt Formatı VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirmesafhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun ve standart bir metotlayapılabilmesini sağlamak amacıyla 28.06.1993 tarih ve B09.0.YFK.0.00.00.00-6-5/373 sayılı genelgeile “Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” yayınlanmıştır. Bakanlığımızca 29-30 Eylül –…

Sıvılaşma Nedir?

Sıvılaşma Nedir?      1999 depreminde gerçekliği ve yıkıcılığı ile karşı karşıya kaldığımız zemin sıvılaşması, ülkemizde o tarihe kadar pek önem verilmeyen bir unsurdu. Akademisyenlerin bu konudaki önerileri ve uyarıları, sokak arası müteahhitlerinin pek işine gelmediği için 99 depremine kadar bu yıkıcı unsur göz önüne alınmamıştı. İngilizcede zemin sıvılaşması “liquefaction” olarak adlandırılır. Sıvılaşma nedir gelin beraberce…

Zemin etüdü nasıl yapılır? Zemin etüdü kimler tarafından yapılır?

Zemin etüdü, bir arsaya ait yeraltı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamıdır. Etütlerin kapsamı ve içeriği yapı özellikleri, zemin koşulları, civardaki yapılar, depremsellik, çevre ilişkileri,…