Doğru Akım Özdirenç (Rezistivite)

ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİ

-Yapay bir enerji kaynağı kullanılır.
-Yere verilen yapay bir akımla yeraltının görünür özdirenci hesaplanır.
-Elektrik özdirenç yöntemleri yere çakılan 4 adet elektrod ile yapılır.
-Ölçüm derinliği elektrod aralığına bağlıdır.
-En yaygın kullanılan yöntemlerden biridir.

Uygulama Alanları
Doğru akım elektrik özdirenç (rezistivite) yönteminin uygulama alanları şunlardır;
-Jeolojik yapıların kalınlık ve derinliklerinin belirlenmesi
-Yanal değişimlerin saptanması ve jeolojik koşullara bağlı anomalilerin belirlenmesi
-Tuzlu su girişimi ve kirlilik haritalarının elde edilmesi
-Gömülü atık yerlerinin belirlenmesi
-Yeraltısuyu, petrol, maden gibi doğal zenginliklerin aranması
-Kuyu logları
Alınan Ölçülerin 3Boyutlu ANomali Haritaları hazırlanarak uygun lokasyonların tespit edilmesi ve sahanın tektonik modelinin ortaya konulması sağlanır.

Ölçüm Aletleri
Elektrotlar: Bakır, demir, pirinç gibi metallerden yapılan, bir ucu sivridiğer ucu ise çekiçle vurulunca ezilmeyecek şekilde yapılan gereçlerdir.
Kablo: Yapılacak olan açılıma göre yeterli uzunlukta, oldukça iyi iletkenliğe sahip, yalıtılmış, kolayca kopmayan türde olması gereklidir.
Ölçü Aleti: Bu amaçla geliştirilmiş çeşitli ölçü aletleri vardır. Hepsinde amaç, verilen akıma (I) karşılık potansiyel farkı (DV) ölçmektir.
Akım Kaynağı: Yere verilecek akım kaynağını oluşturan pil, akü veya jenerator gibi gereçlerdir.

ELEKTROT DİZİLİM TÜRLERİ
Elektrotların birbirlerine ve merkez noktaya olan konumlarına göre değişik
dizilim türleri vardır. Elektrik özdirenç yönteminde kullanılan başlıca dizilim
türleri şunlardır:
-Schlumberger
-Wenner
-Dipol-Dipol
-Pol-Dipol Pol
-Yarım Schlumberger
-YarımWenner

DOĞAL POTANSİYEL (SP)
Yere elektrik enerjisi vermeden kullanılan tek yöntemdir.
Yer içerisindeki doğal elektrik akımlarının doğal alanını ölçer.

Uygulama Alanları
-Metalik maden yataklarının aranmasında
-Fay ve kırık hatlarının belirlenmesinde
-Yer altı boşluklarının saptanmasında
-Baraj rezervuarındaki sızıntılarının tespit edilmesinde
-Jeotermal kaynakların araştırılmasında
-Depremlerin önceden belirlenmesi çalışmalarında

Doğal Potansiyelin Nedenleri
SP Geriliminin Oluşumuna Neden Olan Diğer Etkenler

Mineralizasyon gerilimlerinin dışında olan ve kaynağı bazı doğal ve yapay yer altı olaylarına dayanan SP gerilimleri vardır Bunlar vardır. Bunlar;
-Tellürik akımlar
-Yapay akım kaçakları ve güç hatları
-Yer altındaki boru hatları
-Topoğrafya

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İsim *
E-posta *
İnternet sitesi