Sondaj Nedir?

Sondaj Nedir? Zemindeki birimlerin yerel jeolojisinin aydınlatılması, temel zeminin yapısal durumunun ortaya konması ve zeminin statik ve dinamik parametreleri ile yeraltı suyunun yapıya etkisinin araştırılması amacıyla yapılan, ayrıntılı jeolojik ve mühendislik bilgilerini ortaya çıkaran çalışmalardır. Sondaj Türleri Sondajlar; çalışılan jeolojik birimlerin özelliklerine, kullanılan sondaj yöntemi ve ekipmanlarına göre zemin ve kaya sondajları olmak üzere ikiye…