Jeofizik Hizmetler

JEOFİZİK HİZMETLER

 • Yeraltı Suyu Araştırmaları
 • Depremsellik ve Sismotektonik
 • Mikrotremor Ölçümleri
 • Çevre Jeofiziği
 • Sökülebilirlik Analizi
 • Jeotermal İncelemeler
 • Yapı ömrü içinde beklenen en büyük deprem büyüklüğü (M)  ivmesi (a) ve şiddeti (I)
 • Deprem ivme ölçümleri
 • Zemin büyütmesi ve haritalanması
 • Mikro bölgelendirme ve risk analizi
 • Zeminin spektral özellikleri
 • Yer baskın titreşim periyodu
 • Statik hesaplara esas olacak deprem parametreleri